Odhady

zjištění tržní (obvyklé) ceny nemovitosti pro úvěrové řízení bank (hypoteční úvěry), dědické řízení, konkurzní řízení, restituce, dražby, exekuce

Pozn.: Lidé si často pletou, co chtějí, takže pro objasnění:

- pro účely daní a poplatků (tedy daň z převodu nemovitosti) je třeba znalecký posudek vyhotovený znalcem, opatřený kulatým razítkem se státním znakem

- pro poskytnutí hypotéky, ale i pro např. zjištění, zač bych mohl nemovitost prodat je třeba odhad - v případě banky vyhotovený odhadcem ze seznamu banky (většina bank má své seznamy, také existují doporučené ceny, apod.)

tedy není možné vzít odhad, zpracovaný pro banku a odevzdat jej (případně jeho kopii) na Finanční úřad

Své vzdělávání v odhadcovství jsem započal absolvováním profesního školení "Oceňování nemovitostí systémem Znaleckého ústavu A-Consult plus" v roce 1996. Následovala další průběžná školení a kurzy, v podstatě každoročně, z nejdůležitějších uvádím získání certifikátu QON v roce 2002 (Bankovní institut vysoká škola a.s.) s průběžným obnovováním.

 
Kontakt: 602 433 451