Nová oceňovací vyhláška

Nová oceňovací vyhláška

Od 1.1.2013 platí pro ocenění (znalecký posudek) při převodu nemovitosti novela vyhlášky 3/2008 Sb., a to vyhláška č. 450/2012 Sb..

Tak jako každý rok, tak i letos platí nový cenový předpis, účinnost je od 1.1.2013.

Prakticky to znamená, že ke každému převodu s právními účinky vkladu (platí razítko na smlouvě, resp. den, kdy byla smlouva podána na příslušný katastr) po 1.1.2013 musí být doložen znalecký posudek zpracovaný podle této vyhlášky.

Změny vyvolané touto novelou nejsou nijak dramatické, ale samozřejmě došlo k úpravě koeficientů, další změny jsou v použití výnosové metody.

15.01.2013

 

ARCHIV AKTUALIT

 
Kontakt: 602 433 451