Posudky

Vyhotovení znaleckých posudků pro soudy, úřední instituce, organizace, podnikatele, občany.

Předmět oceňování:
Rodinné domy, rekreační chaty a chalupy, zahrádkářské či zahradní chaty, garáže, byty, nebytové prostory, výrobní haly a budovy, výrobní areály, pozemky, vč. lesních i rozsáhlejších výměr a to včetně lesních porostů.

Zpracování znaleckých posudků za účelem:
převod nemovitostí (koupě, prodej, darování)
dědického řízení
vypořádání podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů
určení ceny nemovitosti při zahrnutí do jmění firmy

Znalecké posudky provádím na základě jmenování Krajským soudem v Ústí nad Labem ze 1.11.1989 pod čj. 4117/89 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvl. specializace nemovitosti.

Své znalecké vzdělání jsem započal postgraduálním studiem na VUT Brno, Ústav soudního inženýrství s absolvováním v roce 1988 a následně jsem byl jmenován znalcem (1989), další vzdělávání se již prolíná se vzděláváním v souvislosti s odhady, jsem členem Komory soudních znalců, sekce stavebnictví, region Ještěd (www.znalcijested.cz).

 
Kontakt: 602 433 451